Koristne povezave in vsebine

V nadaljevanju vam v pomoč pri poslovanju posredujemo nekaj povezav najpogostejših/najpomembnejših spletnih strani, s katerimi boste operirali ves čas svojega poslovanja.

SPOT, Slovenska poslovna točka: e-VEM, Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike

e-Davki, Državni davčni portal: eDavki - Prva stran (durs.si)

AJPES, Agencija Republike Slovenija za javnopravne evidence in storitve: https://www.ajpes.si/

Portal GOV.SI, Spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju:  Portal GOV.SI