Storitve

KNJIGOVODSKE IN RAČUNOVODSKE STORITVE
Primarne storitve našega poslovnega servisa izhajajo iz področja računovodstva, ki je sestavni del poslovanja vsakega podjetja. Dobro računovodstvo je eden od pogojev za doseganje dobrih poslovnih rezultatov, zato si prizadevamo izvedbo kakovostnih storitev in uspeh naših poslovnih partnerjev.  Za vas lahko opravimo vse računovodske storitve ali samo določen del. Pri  računovodskem delu uporabljamo naslednja preizkušena in zaupanja vredna orodja: Minimax, Perftech.Largo, MIPS, VASCO,    E- Računi. 

FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE
Z dobrim nasvetom in  vzajemnim sodelovanjem se dobre ideje še lažje in hitreje uresničijo. Poslovno in finančno svetovanje je posebno področje, prilagojeno individualnim potrebam, vrsti, načinu poslovanja podjetja. Zato je naš pristop sestavljen iz izvajanja pametnih poslovnih rešitev, ključnih poslovnih procesov in strateškega vodenja v praksi,  prilagojenega samo za vas. 

DAVČNO SVETOVANJE IN OPTIMIZACIJA
Davki v vseh svojih pojavnih oblikah igrajo pomembno vlogo pri poslovanju podjetja. In ker je davčna zakonodaja ogromen in nenehno spreminjajoč se del slovenske zakonodaje, vam lahko tukaj pomagamo s potrebnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami. Za poglobljena davčna svetovanja vam je na voljo tudi naš zunanji davčni svetovalec, strokovnjak iz področja davčne zakonodaje in svetovanja podjetjem. 

KADROVSKO SVETOVANJE
Vaš najpomembnejši del poslovanja so zadovoljni zaposleni! In v kolikor si prizadevate dosegati pričakovane rezultate na področju ravnanja s človeškimi viri, je treba delovati v skladu s kadrovsko strategijo, ki se vam bo obrestovala tako materialno kakor tudi nematerialno. Stopite na pot k ustvarjanju uspešne delovne skupine sodelavcev in zdravega delovnega okolja z našo pomočjo.  

PRAVNO SVETOVANJE
Nudimo vam strokovno pomoč in odgovore na vprašanja gospodarskega prava  in delovnopravnega področja v sodelovanju z ugledno odvetniško pisarno. V pomoč smo vam lahko tudi v postopkih zbiranja in oddajanja javnih naročil in razpisov. 

TRŽNO SVETOVANJE
Namen tržnega svetovanja je pomoč lastnikom in ostalim deležnikom do doseganja zastavljenih ciljev poslovanja podjetja. Naši strokovnjaki vam bodo svetovali pri pripravi marketinškega načrta in izbiri  ter izvedbi prave komunikacijske strategije za vašo dejavnost.